KaLa v době vládních opatřeních

Dojde-li v prvním pololetí školního roku 2021/2020 k omezení provozu z důvodu vládních opatření, kurzy se přesunout ven. Kurzy, které není možné přesunout ven, budou odloženy nebo budou vedeny on-line. Jestliže někomu nevyhovuje on-line pokračování kurzu (v době vládních omezení), je třeba tuto skutečnost nahlásit před první hodinou kurzu a případné neodchozené lekce mu budou převedeny do obnoveného provozu.

U každého kurzu bude uvedeno, jaká z variant se ho týká.