Podmínky pro vstup do Studia KaLy

Ke vstupu do Studia KaLy vzhledem ke kapacitě kurzů do 20 osob není nutné žádné potvrzení. Ve vnitřních prostorách mimo cvičební lekce je třeba nosit respirátor. Respirátor nemusí nosit děti do 6 let.

Prosím dodržujte základní hygienická opatření, držte rozestupy 1,5 metru,  desinfikujte si ruce před i po cvičení, ať nás již nepostihnout žádná horší nařízení. Na cvičení si noste prosím vlastní podložky

Za celý tým lektorů KaLy moc děkuji